Tjolahåpp! on kaksikielisiä 0-4 vuotiaille suunnattuja musiikkileikkikouluryhmiä, useilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Ryhmät ovat niin sanottuja perheryhmiä, eli lapsi käy muskarissa yhdessä huoltajan tai muun tutun aikuisen kanssa. Tunneilla käytetään suomen- ja ruotsinkieltä tasapuolisesti niin puheessa kuin laulustossa. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita kaksikielisiin muskariin omasta kielitaustasta riippumatta. Mitään ennakkotaitoja ei myöskään vaaditaan, vaan ripaus uteliaisuutta riittää.