Kultad rf., FO-nummer 2646074-2 säljer produkter till privatpersoner i Finland. Vi förbehåller oss rätten till ändring av leveransvillkor och priser. I priserna ingår ingen mervärdesskatt.

Webbutikens kontaktuppgifter
e-post: info@tjolahapp.fi
Telefon: 040 1955575
Postadress: KulAd rf / Tjolahåpp! c/o Memera PB6, 21661 Nagu

Beställning
För att beställa produkter, välj produkter på hemsidan och lägg dem i kundkorgen. Skicka beställningen genom att betala produkterna i webbutikens kassa. Genom att lägga din beställning godkänner du dessa villkor och priser. Om du anger din e-postadress i beställningen, skickar vi dig en beställningsbekräftelse via e-post. Av beställningsbekräftelsen framgår produkterna som beställts samt priset.

Betalning
Betalningar i webbutiken förmedlas av Visma Pay (Paybyway Oy, FO-nummer 2486559-4) som är registrerat i det av Finansinspektionen övervakade registret över betalningsinstitut. Du går till betalningen via Visma Pay webbtjänst och på ditt kontoutdrag är betalningsmottagaren Visma Pay eller Paybyway. Visma Pay förmedlar betalningarna till webbutiken. Betalningen är trygg, då alla uppgifter om transaktionen förmedlas via en krypterad förbindelse så att ingen utomstående instans ser dem.

Köpet uppstår mellan webbutikskunden och webbutiken. Webbutiken är ansvarig för samtliga skyldigheter rörande köpet.

Läs mera om Visma Pay: https://www.visma.fi/vismapay/

Betalningssätt
Via Maksukaista kan du betala med internetbankkoder eller betalkort (credit/debit). Följande betalningssätt används: Andelsbanken, Nordea, Danske Bank, Sparbanken, Aktia, Lokala andelsbanker, S-banken, Handelsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- och Debit MasterCard-kort.

Visma Pay -betalningstjänstens kontaktuppgifter
Visma Pay, Paybyway Oy (Fo-nummer 2486559-4)
e-post: helpdesk@vismapay.com
Telefon: 09 315 42 037 (vardagar kl. 8-16)
Postadress: Laserkatu 6, 53850 Villmanstrand