Lärarhandledning (pdf)

10,00 

Tjolahåpp! Lärarhandledningen innehåller rörelselekar, sånglekar, berättelser, avslappningsövningar, färgläggningsuppgifter med mera. Alla dessa till sångerna från Tjolahåpp! sångboken och CD. 

Materialet passar sig för barn i lekåldern. För barn under 3 år finns det skilda beskrivningar. Beskrivningarna finns på både finska och svenska i de tvåspråkiga sångerna, medan de enspråkiga har en beskrivning. Alla uppslag innehåller även noter till sångerna.

I förordet och summeringen av fältstudierna inom projektet Tjolahåpp!, diskuteras ämnet musikverksamhet på två språk för pedagoger och dragare av musiklek. Tankar och tips om att idka musiklekverksamhet på två språk finns samlade här. 

Lärarhandledningen består av 41 sidor och är digital. Länken laddas ner och kan sedan skrivas ut eller användas digitalt.

Innehåll:
1. Förord
2. Appi-app
3. Banaanini
4. Djurvisan
5. Eläinlaulu
6. Keijupölyä
7. Lövsång
8. Nauravat nakit ja perunamuusi
9. Pilipali Puupää
10. Älvan och Tolvan
11. Po-dom, po-dom
12. Puu puu fågelns bo
13. Röd liten räv
14. Kettunen
15. Vissa dagar
16. Pro Gradu och tankar och tipps för pedagoger
17. Om projektet Tjolahåpp!

Kategori: