Klicka här för att leka

Tjolahåpp-världen är en plattform för virtuell lek där du kan undersöka hur Tjolahåpp-låtarna är uppbyggda. Du behöver en pekplatta med ljud för att kunna utforska världarna, men programmet fungerar också, med vissa begränsningar, i en mobil eller på en dator. Svårighetsgraden på spelet varierar; ju längre fram du kommer desto mer utmanande blir det. I Tjolahåpp-världen får du lära dig vilka olika delområden låtarna är byggda av och hur dessa element låter.