Marina Pettersson / Projekt- och pedagogiskt innehåll
Jag är utexaminerad från Åbo Konservatorium som pianopedagog och har därefter skolat mig vidare som kördirigent samt fortbildat mig inom musikpedagogik för barn under skolåldern.
Mitt arbetsfält består idag av musiklekgrupper inom dagvården i Åbo, samt musiklek med familjegrupper för Folkhälsan och Åbo Svenska Församling. Vidare ger jag pianolektioner i privat regi, håller hobbyverksamhet för barn- och seniorgrupper inom Åbo Stad samt är med och håller i trådarna för projektet Tjolahåpp!

 

Jenny Backman-Pråhl / Huvudpedagog i Tjolahåpp!
Jag är utbildad småbarnsmusikpedagog som till vardags undervisar musiklekgrupper i Länsi-Uudenmaan musiikkiopistos regi i Lojo. Dessutom håller jag föreläsningar om småbarnsmusikpedagogik på högskolor och inom andra stadiets utbildningar samt ordnar fortbildningar åt bl.a. daghemspersonal. Jag har också gett ut barnmusikskivan Musikporten.

 

Tom Grönroos / Kulturproducent
Jag är utbildad kulturproducent och jobbar som producent för bland annat Tjolahåpp!, Rockskolan i Åbo och Art-Dur Musik- och Bildkonstskola. Utöver det arbetar jag som gitarrlärare och har en musikerbakgrund. I Tjolahåpp! arbetar jag med det administrativa upplägget.

 

 

Kontaktuppgifter:
info@tjolahapp.fi
facebook.com/tjolahapp
instagram.com/tjolahapp
Tjolahåpp! YouTube

KultAd rf (upprätthållare / admin)
c/o Bokföringsbyrå Memera
PB 6
21661 Nagu
info@kultad.fi