Tjolahåpp! är en musiklekgrupp för barn i åldern 0-4 år med föräldrar, där finska och svenska förekommer parallellt. Musikstunden är genomgående tvåspråkig, både i valet av repertoar och i tal. Alla intresserade är välkomna, oberoende av språkbakgrund eller kunskap. Det räcker med en gnutta nyfikenhet för att delta.